АКТИВИ И ТИМОВИ

tim_za_kvalitet

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Координатор: Марјан Ранчић

tim_za_razvojno_planiranje

Стручни актив за школско развојно планирање

Координатор: Ирена Манчић

tim_za_skolski_program

Стручни актив за развој школског програма

Координатор: Марјан Ранчић

tim_za_samovrednovanje

Тим за самовредновање

Координатор: Снежана Ранђеловић

tim_za usavrsavanje

Тим за стручно усавршавање

Координатор: Зорица Ђорић

tim_za_program_bezbednosti

Тим за програм безбедности у школи

Координатор: Весна Лазић

tim_za_inkluziju

Тим за инклузију

Координатор: Јелена Јовановић

tim_za_porodicu

Тим за сарадњу са породицом

Координатор: Јелена Потић

tim_za_zastitu_od_nasilja

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Координатор: Оливера Виријевић Костић

tim_za_profesionalnu_orijentaciju

Тим за професионалну оријентацију

Координатор: Маја Карапанџић

tim_za_medjupredmetnu_kompetenciju

Тим за међупредметну компетенцију

Координатор: Маја Јончић

tim_za_zavrshni_ispit

Тим за реализацију завршног испита

Координатор: Наташа Ристић

tim_za_kulturu

Тим за културну и јавну делатност школе, спортске и слободне активности

Координатор: Лидија Митић

tim_za_rad_sa_pripravnicima

Тим за рад са приправницима

Координатор: Ирена Манчић

tim_za_zastitu_zivotne_sredine

Тим за спровођење програма заштите животне средине и естетско уређење школе

Координатор: Марија Николић

marketing_tim

Тим за вођење сајта, израду часописа и представљање школе у медијима

Координатор: Тијана Мијалковић

tim_za_projekte

Тим за праћење пројеката и сарадњу са локалном заједницом

Координатор: Бојана Манић

vrsnjackitim

Вршњачки тим

Координатор: Оливера Виријевић Костић

Тим Клуб за учење

Координатор: Јелена Зец

Тим за финансијско управљање и контролу

Координатор: Милан Петковић

Комисија за прегледање педагошке документације и израду извештаја

Координатор: Марјан Ранчић