ТИЈАБАРСКА ОСНОВНА ШКОЛА У ПИРОТУ

1825 – 1856 ОСНОВНА ШКОЛА ДАСКАЛ ПЕЈЧИНА
Петар Ђорђевић рођен 1802.г. у селу Рудиње. Од ученика је захтевао рад, ред и дисциплину. Школовање је трајало 3-5 година.

ТИЈАБАРСКА ШКОЛА НИКОЛЕ БАРТУЛАЋА – ЈАГОДИНЦА
1847-1852; 1857-1860; 1878-1880. Био је учитељ у Нишу, Видину, Велесу, Власотинцу, Тузли, Зворнику. Најспособнији Пиротски учитељ под Турцима.
Благ и хуман у поступању са ученицима. Уџбенике и књиге је доносио из Београда.

ОД 1855-1858 У ТИЈАБАРИ ЈЕ ОТВОРИЛА ЖЕНСКУ ШКОЛУ КАЛУЂЕРИЦА ЈЕФТИМИЈА

1863-1876 ДАСКАЛ ПОТИНА ОСНОВНА ШКОЛА У ТИЈАБАРИ ПАНТЕЛЕЈМОН ПАНЧИЋ, звани даскал Пота.
Говорио је, читао и писао на грчком, турском и српском језику. Предавао је на Бугарском језику. Био је члан управног одбора бугарске читаонице ‘Просвешение“. Године 1875. владика Евстатије произвео га је у чин свештеника.

БЛГАРСКО НАРОДНО УЧИЛИШТЕ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИИ“
1870-1875 даскал Риста Спасов из Пештере-управитељ основних школа на Пазару и Тијабари. Уџбеници на бугарском језику.

ПОД ТУРЦИМА ШКОЛА ЈЕ БИЛА ЦРКВЕНА, НАРОДНА, НЕОБАВЕЗНА, ПРИВАТНА

16.ДЕЦЕМБРА 1877 СРПСКА ВОЈСКА ЈЕ ОСЛОБОДИЛА ПИРОТ ОД ТУРАКА

ОСНОВНА ШКОЛА ЈЕ ДРЖАВНА, СВЕТОВНА, ОБАВЕЗНА И БЕСПЛАТНА

Министарство просвете Србије почело је с’планским упућивањем нових Српских учитеља – учење и употреба Српског књижевног језика.

ОСНОВНА ШКОЛА У ТИЈАБАРИ – ПИРОТ

1895-1914 КРАЉЕВСКА СРПСКА ОСНОВНА ШКОЛА ПИРОТСКА

1915 – 1918 БЛГАРСКО НАРОДНО УЧИЛИШЕ

КРАЉЕВИНА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА
1927 – ОСНОВНА ШКОЛА ПИРОТСКА У ТИЈАБАРИ У ПИРОТУ
1928-1936 – ТИЈАБАРСКА ОСНОВНА ШКОЛА У ПИРОТУ
1937-1941 – “ДРЖАВНА НАРОДНА ШКОЛА У ПИРОТУ-ТИЈАБАРА“ СРЕЗ НИШАВСКИ
1941-1944 – НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ“ЦАР БОРИС III“.В6 ПИРОТ.

ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА
1945 – ТИЈАБАРСКА ОСНОВНА ШКОЛА У ПИРОТУ
1946 – НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОСНОВНА ШКОЛА БР.2 (ТИХА БАРА).
1950 – ОСМОЉЕТКА БР.2; ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА “ПАВЛЕ КРСТИЋ“;
ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“;
1957 – СПАЈАЊЕ ОБЕ ШКОЛЕ ПОД НАЗИВОМ ОСНОВНА ШКОЛА “ПАВЛЕ КРСТИЋ“
01.09.1964. – ДЕОБОМ СТВАРА СЕ НОВА ШКОЛА “29.НОВЕМБАР“ ПРЕИМЕНОВАНА 01.09.1998. У “ДУШАН РАДОВИЋ“
01.03.1993. ЗВАНИЧНА ПРОМЕНА НАЗИВА, УПИСОМ У СУДСКИ РЕГИСТАР ОПС НИШ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА ‘СВЕТИ САВА“ ПИРОТ

1923-1925 ПОДИЗАЊЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ;
1971 – ДОГРАДЊА И РЕНОВИРАЊЕ;
1972 – ФИСКУЛТУРНА САЛА;
1982 – ЗГРАДА ЗА КУХИЊУ СА ТРПЕЗАРИЈОМ, ЗУБНУ АМБУЛАНТУ,
МЕДИЈАТЕКУ И САЛУ, КАБИНЕТ ЗА ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И КАБИНЕТ
ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ.
1998 – ПРОШИРЕЊЕ ДВОРИШТА И ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
2019 -КОМПЛЕТНО РЕНОВИРАЊЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ