ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки 2022. (ПДФ)

Огревно Дрво и угаљ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉР.бр. јавне набавке 02/2019 –рок за подношење документације 08.02.2019. године до 12:00 часова.

ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ (ИЗМЕНА)

ИЗМЕНА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ – рок за подношење документације 31.10.2018. године до 10:00 часова.

Екскурзија и настава у природи

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Организовање екскурзија и наставе у природи у 2018. години –рок за подношење документације 02.10.2018. године до 10:00 часова.

ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉ ; Р.бр. јавне набавке 02/2018 — рок за подношење документације 03.05.2018. године до 10:00 часова.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ; Р.бр. јавне набавке 01/2018 — рок за подношење документације 31.01.2018. године до 10:30 часова.

ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ОГРЕВНО ДРВО И УГАЉ; Р.бр. јавне набавке 4/2017 –рок за подношење документације 16.05.2017. године до 10:00 часова.

Електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ; Р.бр. јавне набавке 3/2017 — рок за подношење документације 26.01.2017. године до 10:30 часова.

НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕУРО ЕЛ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕУРО ЕЛ ; Р.бр. јавне набавке 2/2017 — рок за подношење документације 19.01.2017. године до 10:00 часова.

ОСИГУРАЊЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ОСИГУРАЊЕ; Р.бр. јавне набавке 1/2017 — рок за подношење документације 12.12.2016. године до 10:00 часова.