КЛУБ ЗА УЧЕЊЕ

Наша школа на више начина пружа подршку ученицима. То радимо кроз додатну и допунску наставу, индивидуални и саветодавни рад. У области ОБРАЗОВАЊЕ И УЧЕЊЕ УЧЕНИКА, наша школа оформила је „Клуб за учење“, за ученике од V do VIII разреда, који пружа ученицима кроз индивидуални, групни рад, као и кроз вршњачку подршку, лакше учење и напредовање ученика. „Клуб за учење“ функционише у физичком и онлајн окружењу као ресурс који је доступан свим ученицима, током целе школске године. Користе се разноврсни приступи и наставне методе, одабрани су вршњаци који пружају подршку у учењу.
„Клуб за учење“, отворен је за све заинтересоване ученике и представља подршку и подстицај за учење и развој.

Распоред часова у клубу за учење можете погледати ОВДЕ.