Квалитетније и праведније учење на даљину

Пројекат Квалитетније и праведније учење на даљину реализован је у партнерству Групе МОСТ и Националне асоцијације родитеља и наставника (НАРНС) уз подршку Фондације за отворено друштво. Пројекат је спроведен у периоду од 01. јуна 2020. до 31. маја 2021. у 10 основних школa у десет градова у Србији. Једна од њих је и наша ОШ „Свети Сава“ Пирот.
Циљ пројекта је унапређивање доступности и квалитета наставе на даљину за свако дете кроз развој компетенција наставника и родитеља као креатора безбедног, подстицајног и приступачног образовног окружења.

Главне активности на пројекту су: партиципативно истраживање са ученицима, наставницима и родитељима; обезбеђивање приступа онлајн учењу за децу из друштвено осетљивих група; развој, тестирање и дигитална обрада материјала за интерактивно, критичко учење на даљину за ученике и наставнике; обука наставника и педагошких асистената за примену материјала за интерактивно, критичко учење на даљину и употребу онлине платформе; подршка наставницима у изради наставних јединица; промоција примера добре праксе и приступа настави на даљину и ефекта пројекта.