Премошћавање дигиталнога јаза у Србији за најугроженију децу

Наша школа је део пројекта ,,Премошћавање дигиталнога јаза у Србији за најугроженију децу“ који се реализује у сарадњи МПНТРУНИЦЕФ-a и финансијску помоћ Европске комисије.

Циљ пројекта је унапређивање доступности образовања за ученике који припадају некој од осетљивих група како би се смањио дигитални јаз и побољшао квалитет образовања за ученике из сиромашних породица. Пројекат подразумева и нове ресурсе, техничку опрему за нашу школу и рад кроз школске активности усмерене на квалитет учења.

Пројектне активности ће бити фокусиране на јачање компетенција наставника и педагошког асистента који ће подржати ученике из угрожених група у учењу на даљину.Спроводиће се у 30 школа широм Србије укључујући и нашу школу са циљем укључивања већег броја деце из осетљивих група у систем образовања. Током ванредног стања, успостављана је настава на даљину, као модел који треба да помогне да се одржи и очува образовни процес у време епидемије, а посебна пажња била је усмерена на рад са ученицима из осетљивих друштвених група.

Подршка нашој школи у овом пројекту је пружена кроз мере индивидуализације и набавку 63 таблета и 2 лап топ рачунара. Такође, у оквиру спровођења пројектних активности које ће трајати две године основаће се Дигитална библиотека и Клуб за учење, а стручни сарадници ће реализовати радионице у циљу психолошко-социјалне подршке ученицима.

Снежана Ранђеловић, координатор пројекта