Share - Подели искуство

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализује пројекат „Унапређивање квалитета образовног система Републике Србије кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа и развој хоризонталног учења између школа (Share)“ са циљем унапређивања квалитета изабраних школа у Републици Србији.

На препоруку Школске управе Ниш и имајући у виду пријаву школе „Свети Сава“ за учешће и пратећу документацију, Министарство просвете, науке и технолошког развоја укључило је ову школу у други циклус пројекта „Share – Подели искуство“.

У овај пројекат укључено је 10 школа на нивоу Републике Србије. Учешћем у овом пројекту школе добијају могућност:

1.  Да унапреде рад и прилику да директно учествују у креирању образовних политика и мера усмерених на подизање квалитета рада школа.
2.  Да унапреде наставу и учење и постигнућа ученика.
3.  Да оснаже запослене у школи за израду, реализацију и прећење мера за унапређење квалитета рада.
4.  Да учествују у размени добрих пракси са другим школама у Републици Србији.