ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА И ВРШЊАЧКОГ ТИМА

У току прошле недеље одржан је заједнички састанак Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Вршњачког тима, како би кроз усвојене Акционе планове радили на стварању услова…

Continue ReadingЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА И ВРШЊАЧКОГ ТИМА