Поштовани родитељи,

      Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

      То значи да се школске 2024/2025. године у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2017. године до краја фебруара 2018. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

      Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2024/2025. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2018. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

      Упис и тестирање деце за полазак у први разред основне школе за школску 2024/2025. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2024. до 30.6.2024. односно 31.08.2024. године.

      Све потребне документе ( извод из матичне књиге рођених, пријава пребивалишта, лекарско уверење о спремности за полазак у први разред као и потврда о похађању програма предшколског васпитања и образовања за упис) прибавља школа по службеној дужности –родитељ није у обавези да достави у писаној форми. 

       Тестирање за упис овогодишње генерације првака обавиће школски педагог и психолози.
На основу теста и интервуја са родитељима утврђује се интелектуална, социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу.

       Потребно је имати на уму, да за дете не треба никаква посебна припрема за тестирање. Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао…” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са тетом…”). Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

      Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интересорна комисија на основу упута лекара и документације о здравственом стању детета.

СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ПУНО УСПЕХА!

ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИЈАВУ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД МОЖЕТЕ ПОПУНИТИ ОВДЕ!