ВЕЛИКО СЕЛО

Школска зграда у Великом Селу изграђена је 1926.  године са једном учионицом и школским станом, а затим је 1934. године, због повећаног броја ученика, дограђена још једна учионица. 

Данас школу у Великом Селу похађају ученици од првог до четвртог разреда у оквиру једног комбинованог одељења учитељице Гордане Златановић.