УПОЗНАЈТЕ ТИМ КОЈИ ПОБЕЂУЈЕ!

ДИРЕКТОР

Марјан Ранчић

директор

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Саша Ћирић

помоћник директора

СЕКРЕТАР/РАЧУНОВОДСТВО

Милан Петковић

секретар

Биљана Свиларов

шеф рачуноводства

Зоран Бошковић

финансијско - административни радник

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ /библиотека

Снежана Ранђеловић

педагог

Оливера Виријевић Костић

психолог

Јелена Јовановић

логопед

Tамара Манчић

педагошки асистент

Јелена Потић

библиотекар

Ирена Гавриловски Ицић

библиотекар

РАЗРЕДНА НАСТАВА / ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Лидија Митић

II-1

Отворена врата:

Марија Николић

II-2

Отворена врата:

Марија Ранчић

II-3

Отворена врата:

Ирена Манчић

III-1

Отворена врата:

Снежана Гогић

III-2

Отворена врата:

Биљана Панић

III-3

Отворена врата:

Маринела Ђорђевић

III-4

Отворена врата:

Весна Лазић

IV-1

Отворена врата:

Зорица Ђорић

IV-2

Отворена врата:

Драгана Станковић

IV-3

Отворена врата:

Љубиша Ђорић

I-1

Отворена врата:

Нинослава Марковић

I-2

Отворена врата:

Наташа Живковић

I-3

Отворена врата:

Данијела Илић

I-4

Отворена врата:

Соња Вучић

II, IV Крупац

Отворена врата: петак, 4. час (Крупац)

Душанка Станковић

I, III Крупац

Отворена врата: понедељак, 4. час (Крупац)

Наташа Ћирић

Бериловац

Отворена врата:

Светлана Здравковић

Бериловац

Отворена врата:

Сузана Панић

Извор

Отворена врата:

Братислав Костић

Извор

Отворена врата:

Гордана Златановић

Велико Село

Отворена врата:

Слађана Видановић

Велики Јовановац

Отворена врата:

Сања Анђелковић Здравковић

Рсовци

Отворена врата: четвртак, 8:00-9:00 (Рсовци)

Миша Јовановић

продужени боравак

Јелена Глигоријевић Костић

продужени боравак

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Владана Манчић

васпитач

Анђела Танчић

васпитач

Маја Стоиљковић

васпитач

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Тања Петровић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Борка Станисављевић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Маријана Костић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Ирена Гавриловски Ицић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата: четвртак, 3. час (Рсовци)

Бобана Алексов Влатковић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Марија Тошић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Драгана Симоновић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата: уторак, 3. час (Крупац)

Бојана Манић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Наташа Б. Ћирић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Јелена Ћирић

наставник енглеског језика

Отворена врата: петак, 2. час (Крупац) 

Маја Манић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Марија Костић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Ирена Милошевић

наставник енглеског језика

Отворена врата: четвртак 2. час (Рсовци)

Маја Јончић

наставник француског језика

Отворена врата:

Драгана Васић

наставник француског језика

Отворена врата:

Александра Маринковић

наставник француског језика

Отворена врата: четвртак, 3. час (Крупац)

Зорица Панчић Денчић

наставник француског језика

Отворена врата: петак, 5. час (Рсовци)

Зоран Васић

наставник историје

Отворена врата:

Тијана Мијалковић

наставник историје

Отворена врата: уторак, 2. час у непарној смени (централна школа); четвртак, 3. час (Крупац);  среда, 3. час (Рсовци)

Жељко Ђорђевић

наставник географије

Отворена врата:

Весна Видачић

наставник географије

Отворена врата:

Јадранка Костић

наставник географије

Отворена врата: среда, 4. час (Крупац)

Марија Тодоровић

наставник географије

Отворена врата: среда, 5. час (Рсовци)

Данијела Николић

наставник математике

Отворена врата:

Љубинка Ђурић

наставник математике

Отворена врата: четвртак, 4. час (Крупац)

Андријана Ђорић

наставник математике

Отворена врата:

Марина Манић

наставник математике

Отворена врата:

Нина Ђорђевић

наставник математике

Отворена врата: петак, 4. час (Рсовци)

Наташа Ристић

наставник физике

Отворена врата:

Мирослав Живковић

наставник физике

Отворена врата: петак, 4. час (Крупац); среда, 1. час (Рсовци)

Јелена Зец

наставник биологије

Отворена врата:

Ана Јовановић

наставник биологије

Отворена врата: уторак, 5. час (Рсовци)

Марија Димитријевић

наставник биологије

Отворена врата:

Соња Стефановић

наставник биологије

Отворена врата: четвртак, 4. час (Крупац)

Виолета Петровић Поповић

наставник биологије и хемије

Отворена врата: –

Марија Милић Зајић

наставник хемије

Отворена врата: понедељак, 3. час (Крупац); уторак, 6. час (Рсовци)

Весна Илић

наставник хемије

Отворена врата:

Сузана Манић

наставник иформатике и рачунарства

Отворена врата:

Владимир Ристић

наставник информатике и рачунарства

Отворена врата: четвртак, 5. час – сваке друге недеље (Крупац)

Маја Карапанџић

наставник технике и технологије

Отворена врата:

Бојан Милановић

наставник технике и технологије

Отворена врата:

Мина Карапанџић

наставник технике и технологије

Отворена врата:

Марија Антић

наставник технике и технологије

Отворена врата: петак 3. час (Крупац); четвртак, 9.30-10.00 (Рсовци)

Милица Лилић

наставник ликовне културе

Отворена врата: понедељак, 2. час (Крупац)

Јовица Илић

наставник ликовне културе

Отворена врата:

Виолета Ћирић

наставник музичке културе

Отворена врата:

Зоран Тошић

наставник музичке културе

Отворена врата: среда, 4. час (Крупац); понедељак, 2. час (Рсовци)

Бојан Митровић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата: уторак, 4. час (Крупац)

Радмила Манчић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата:

Мирослав Ранчић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата:

Милан Јовановић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата: понедељак, 1. час (Рсовци)

Биљана Мијалков

наставник верске наставе

Отворена врата:

Јелена Лазаревић

наставник верске наставе

Отворена врата:

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Владимир Милутиновић

домар - ложач

Александар Панчић

домар - ложач

Горан Костић

домар - ложач

Горан Стаменовић

домар - ложач

Мирослава Крстић

сервирка

Драгана Костић

сервирка

Горан Минић

хигијеничар

Никица Минић

хигијеничар

Евица Бошковић

хигијеничар

Слађана Тошић

хигијеничар

Весна Николић

хигијеничар

Градица Цветковић

хигијеничар

Сузана Вацић

хигијеничар

Соња Ранчић

хигијеничар

Сузана Ћирић

хигијеничар

Данијела Пешић

хигијеничар

Марија Ђелић

хигијеничар

Марјан Матејић

домар - ложач

Славиша Џунић

домар - ложач

Марија Петровић

хигијеничар

Сашка Ћирић

хигијеничар

Снежана Станковић

хигијеничар

Танчић Сања

хигијеничар

Данијела Костић

хигијеничар