УПОЗНАЈТЕ ТИМ КОЈИ ПОБЕЂУЈЕ!

ДИРЕКТОР

Марјан Ранчић

директор

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Саша Ћирић

помоћник директора

СЕКРЕТАР/РАЧУНОВОДСТВО

Милан Петковић

секретар

Биљана Свиларов

шеф рачуноводства

Зоран Бошковић

финансијско - административни радник

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ /библиотека

Снежана Ранђеловић

педагог

Негица Костић

психолог

Јелена Јовановић

логопед

Јелена Потић

педагошки асистент

Братислав Костић

библиотекар

РАЗРЕДНА НАСТАВА / ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Лидија Митић

I-1

Отворена врата:

Марија Николић

I-2

Отворена врата:

Марија Ранчић

I-3

Отворена врата:

Ирена Манчић

II-1

Отворена врата:

Снежана Гогић

II-2

Отворена врата:

Биљана Панић

II-3

Отворена врата:

Маринела Ђорђевић

II-4

Отворена врата:

Весна Лазић

III-1

Отворена врата:

Зорица Ђорић

III-2

Отворена врата:

Драгана Станковић

III-3

Отворена врата:

Љубиша Ђорић

IV-1

Отворена врата:

Нинослава Марковић

IV-2

Отворена врата:

Наташа Живковић

IV-3

Отворена врата:

Соња Вучић

I, III Крупац

Отворена врата:

Душанка Станковић

II, IV Крупац

Отворена врата:

Наташа Ћирић

Бериловац

Отворена врата:

Светлана Здравковић

Бериловац

Отворена врата:

Сузана Панић

Извор

Отворена врата:

Јелена Глигоријевић

Извор

Отворена врата:

Гордана Златановић

Велико Село

Отворена врата:

Слађана Видановић

Велики Јовановац

Отворена врата:

Сања Анђелковић Здравковић

Рсовци

Отворена врата:

Данијела Илић

продужени боравак

Миша Јовановић

продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Тања Петровић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Борка Станисављевић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Маријана Костић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Ирена Гавриловски Ицић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Бобана Алексов Влатковић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Марија Тошић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Наташа Б. Ћирић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Бојана Манић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Јелена Ћирић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Маја Манић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Марија Костић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Маја Јончић

наставник француског језика

Отворена врата:

Драгана Васић

наставник француског језика

Отворена врата:

Александра Маринковић

наставник француског језика

Отворена врата:

Зоран Васић

наставник историје

Отворена врата:

Тијана Мијалковић

наставник историје

Отворена врата:

Саша Ћирић

наставник географије

Отворена врата:

Весна Видачић

наставник географије

Отворена врата:

Јадранка Костић

наставник географије

Отворена врата:

Жељко Ђорђевић

наставник географије

Отворена врата:

-

наставник географије

Отворена врата:

Данијела Николић

наставник математике

Отворена врата:

Љубинка Ђурић

наставник математике

Отворена врата:

Андријана Ђорић

наставник математике

Отворена врата:

Марина Манић

наставник математике

Отворена врата:

Милан Миленковић

наставник математике

Отворена врата:

Наташа Ристић

наставник физике

Отворена врата:

Мирослав Живковић

наставник физике

Отворена врата:

Јелена Зец

наставник биологије

Отворена врата:

Ана Јовановић

наставник биологије

Отворена врата:

Соња Стефановић

наставник биологије

Отворена врата:

Виолета Петровић Поповић

наставник биологије и хемије

Отворена врата:

Марија Милић Зајић

наставник хемије

Отворена врата:

Весна Илић

наставник хемије

Отворена врата:

Сузана Манић

наставник иформатике и рачунарства

Отворена врата:

Владимир Ристић

наставник информатике и рачунарства

Отворена врата:

Маја Карапанџић

наставник технике и технологије

Отворена врата:

Бојан Милановић

наставник технике и технологије

Отворена врата:

Наталија Цветковић

наставник технике и технологије

Отворена врата:

Милица Лилић

наставник ликовне културе

Отворена врата:

Јовица Илић

наставник ликовне културе

Отворена врата:

Зоран Тошић

наставник музичке културе

Отворена врата:

Виолета Ћирић

наставник музичке културе

Отворена врата:

Мирослав Ранчић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата:

Бојан Митровић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата:

Радмила Манчић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата:

Биљана Мијалков

наставник верске наставе

Отворена врата:

Јелена Лазаревић

наставник верске наставе

Отворена врата:

Сања Ставрић

наставник верске наставе

Отворена врата:

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Владимир Милутиновић

домар - ложач

Александар Панчић

домар - ложач

Горан Костић

домар - ложач

Горан Стаменовић

домар - ложач

Мирослава Крстић

сервирка

Драгана Костић

сервирка

Горан Минић

хигијеничар

Никица Минић

хигијеничар

Евица Бошковић

хигијеничар

Слађана Тошић

хигијеничар

Весна Николић

хигијеничар

Биљана Драгановић

хигијеничар

Градица Цветковић

хигијеничар

Соња Ранчић

хигијеничар

Сузана Вацић

хигијеничар

Сузана Ћирић

хигијеничар

Марија Ђелић

хигијеничар

Марјан Матејић

домар - ложач

Славиша Џунић

домар - ложач

Данијела Пешић

хигијеничар

Сашка Ћирић

хигијеничар

Јелена Недељковић

хигијеничар

Јасмина Петровић

хигијеничар

Снежана Станковић

хигијеничар