УПОЗНАЈТЕ ТИМ КОЈИ ПОБЕЂУЈЕ!

ДИРЕКТОР

Марјан Ранчић

директор

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Саша Ћирић

помоћник директора

СЕКРЕТАР/РАЧУНОВОДСТВО

Милан Петковић

секретар

Биљана Свиларов

шеф рачуноводства

Сузана Танчић

финансијско - административни радник

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ/библиотека

Снежана Ранђеловић

педагог

Јелена Николић

педагог

Оливера Виријевић Костић

психолог

Јелена Јовановић

логопед

Мануела Бишковић

педагошки асистент

Братислав Костић

библиотекар

Ирена Гавриловски Ицић

библиотекар

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Анђела Танчић

васпитач

Маја Стоиљковић

васпитач

Владана Манчић

васпитач

Миљана Танчић

васпитач (Извор)

Маја Костић

васпитач (Крупац)

РАЗРЕДНА НАСТАВА / ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Весна Лазић

I-1

Отворена врата: 

Зорица Ђорић

I-2

Отворена врата:

Јелена Потић

I-3

Отворена врата:

Сања Анђелковић Здравковић

I-4

Отворена врата:

Љубиша Ђорић

II-1

Отворена врата:

Нинослава Марковић

II-2

Отворена врата:

Наташа Живковић

II-3

Отворена врата:

Данијела Илић

II-4

Отворена врата:

Лидија Митић

III-1

Отворена врата

Марија Николић

III-2

Отворена врата: 

Марија Ранчић

III-3

Отворена врата: 

Ирена Манчић

IV-1

Отворена врата:

Снежана Гогић

IV-2

Отворена врата:

Биљана Панић

IV-3

Отворена врата:

Маринела Ђорђевић

IV-4

Отворена врата:

Соња Вучић

III Крупац

Отворена врата:

Душанка Станковић

II, IV Крупац

Отворена врата:

Наташа Ћирић

Бериловац

Отворена врата: 

Светлана Здравковић

Бериловац

Отворена врата:

Сузана Панић

Извор

Отворена врата:

Драгана Станковић

Извор

Отворена врата:

Гордана Златановић

Велико Село

Отворена врата:

Слађана Видановић

Велики Јовановац

Отворена врата:

Марија Антић

Рсовци

Отворена врата: 

Миша Јовановић

продужени боравак

Јелена Глигоријевић Костић

продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Тања Петровић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата: 

Борка Станисављевић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата: 

Маријана Костић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата: 

Ирена Гавриловски Ицић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата: 

Бобана Алексов Влатковић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата: 

Марија Тошић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата: 

Драгана Симоновић

наставник српског језика и књижевности

Отворена врата:

Бојана Манић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Наташа Б. Ћирић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Јелена Ћирић
(Ана Радуловић)

наставник енглеског језика

Отворена врата: 

Маја Манић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Марија Костић

наставник енглеског језика

Отворена врата:

Нена Аранђеловић

наставник енглеског језика

Отворена врата: 

Маја Јончић

наставник француског језика

Отворена врата: 

Драгана Васић

наставник француског језика

Отворена врата: 

Александра Маринковић

наставник француског језика

Отворена врата: 

Зорица Панчић Денчић

наставник француског језика

Отворена врата: 

Зоран Васић

наставник историје

Отворена врата: 

Тијана Мијалковић

наставник историје

Отворена врата: 

Жељко Ђорђевић

наставник географије

Отворена врата: 

Весна Видачић

наставник географије

Отворена врата: 

Марија Тодоровић

наставник географије

Отворена врата:

Марија Панајотовић

наставник географије

Отворена врата

Данијела Николић

наставник математике

Отворена врата: 

Андријана Ђорић

наставник математике

Отворена врата: 

Марина Манић

наставник математике

Отворена врата: 

Нина Ђорђевић

наставник математике

Отворена врата: 

Катарина Николић

наставник математике

Отворена врата:

Наташа Ристић

наставник физике

Отворена врата: 

Мирослав Живковић

наставник физике

Отворена врата: 

Јелена Зец

наставник биологије

Отворена врата: 

Ана Јовановић

наставник биологије

Отворена врата: 

Марија Димитријевић

наставник биологије

Отворена врата:

Соња Стефановић

наставник биологије

Отворена врата: 

Весна Илић

наставник хемије

Отворена врата: 

Марија Милић Зајић

наставник хемије

Отворена врата: 

Сузана Манић

наставник иформатике и рачунарства

Отворена врата: 

Владимир Ристић

наставник информатике и рачунарства

Отворена врата: 

Маја Карапанџић

наставник технике и технологије

Отворена врата: 

Бојан Милановић

наставник технике и технологије

Отворена врата: 

Милица Ђорђевић

наставник технике и технологије

Отворена врата: 

Јелена Спасић

наставник технике и технологије

Отворена врата: 

Милица Лилић

наставник ликовне културе

Отворена врата: 

Нина Гогић

наставник ликовне културе

Отворена врата: 

Виолета Ћирић
(Јелена Лазаревић)

наставник музичке културе

Отворена врата: 

Зоран Тошић

наставник музичке културе

Отворена врата: 

Радмила Манчић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата: 

Бојан Митровић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата: 

Мирослав Ранчић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата: 

Милан Јовановић

наставник физичког и здравственог васпитања

Отворена врата: 

Јелена Лазаревић

вероучитељ

Отворена врата: 

Биљана Мијалков

вероучитељ

Отворена врата:

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Владимир Милутиновић

домар - ложач

Горан Костић

домар - ложач

Александар Панчић

домар - ложач

Мирослава Крстић

сервирка

Драгана Костић

сервирка

Горан Стаменовић

хигијеничар

Евица Бошковић

хигијеничар

Горан Минић

хигијеничар

Никица Минић

хигијеничар

Слађана Тошић

хигијеничар

Весна Николић

хигијеничар

Градица Цветковић

хигијеничар

Сузана Вацић

хигијеничар

Соња Ранчић

хигијеничар

Сузана Ћирић

хигијеничар

Данијела Пешић

хигијеничар

Марија Ђелић

хигијеничар

Славиша Џунић

хигијеничар

Марија Петровић

хигијеничар

Марјан Матејић

хигијеничар

Aлександра Ћирић

хигијеничар

Данијела Костић

хигијеничар

Снежана Станковић

хигијеничар

Христина Панчић

хигијеничар