Тематски дан: Дисање

У одељењу V-2 реализован је Тематски дан: Дисање повезивајући часове биологије, одељењског старешине, ликовне културе, физичког васпитања, француског и српског језика.

Тематски дан су реализовале наставнице Росица Ристић и Виолета Петровић Поповић утврђујући градиво о дисању, педагог Снежана Ранђеловић едукацијом ученика о мапама ума и начину израде мапа ума уз подршку наставнице ликовне културе Милице Лилић.На овим часовима ученици су правили мапе ума о дисању, ослањајући се на наставну јединицу из биологије.  На часу физичког васпитања наставник Мирослав Ранчић едуковао је ученике о начинима дисања при извођењу одређених физичких вежби, а наставница српског језика Маријана Костић путем брзалица реализовала је ортоепске вежбе које ученицима помажу  да правилно изговарају гласове уз правилно дисање, док су на француском језику са наставницом Мајом Јончић изговарали гласове француског алфабета уз такође правилно дисање.  Тематски дан, осмишљен на овај начин омогућава  ученицима да развијају међупредметме компетенције уз повезивање неколико наставних области те је ово је одличан пример добре праксе и иновативних активности у настави.